Menu

Nazwa i herb

Zachęcamy do zapoznania się z krótką historią i genezą nazwy oraz herbu naszej Akademii.

Nazwa Akademii odnosi się do lokalizacji i historii stadionu przy ulicy Parkowej. Niegdyś w miejscu sąsiadującego ze stadionem obecnego Parku Bednarskiego znajdowała się kopalnia surowców mineralnych. Na terenie Podgórza funkcjonowały też inne kamieniołomy takie jak: "Szkoła Twardowskiego" oraz "Pod Benedyktem" z których wydobywano tzw. kamień łamany, stanowiący podstawę murów obronnych i detali architektonicznych. Wiek XIX przyniósł rozwój techniki i nowoczesnych gałęzi przemysłu, pozwolił też w pełni wykorzystać bogactwa naturalne Krzemionek. Choć czasy wydobywania surowców mineralnych na Podgórzu minęły już bezpowrotnie to jednak elementy tej działalności są nadal obecne (kamień wapienny jako budulec stadionu, pozostałości kamieniołomu w Parku Bednarskiego). Diament to również bardzo rzadki i przy tym niezwykle cenny minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Podgórze słynące z dawnych kamieniołomów i wydobycia minerałów, od teraz będzie kojarzone z minerału o najwyższej wartości. Pragniemy aby nasza Akademia stała się kopalnią piłkarskich talentów, które następnie będziemy szlifować na piłkarskie diamenty.
Herb Diament
Herb Akademii
ma kształt koła, wokół którego znajduje się ciemnozielona obwódka, szersza na dole i węższa u góry. W herb wpisany jest rysunek piłki nożnej, który również jest w zielonym odcieniu, ale nieco jaśniejszym niż na jego krawędziach. W centralnej części herbu widoczny jest wizerunek diamentu. Poniżej widnieje nazwa Akademii, a powyżej znajduje się korona, nawiązująca do tej znajdującej się w herbie Krakowa.


Główną barwą herbu i samego klubu jest kolor zielony nawiązujący do parkowego charakteru stadionu i dużej liczby drzew na obiekcie. Diament, korona oraz napisy są koloru żółtego. Barwą uzupełniającą jest kolor biały. Poniżej prezentujemy znaczenie barw użytych w herbie.

Zieleń leśna (ang. forest green, #228B22) - kolor drzew oraz innych leśnych roślin. Najbardziej odprężająca barwa. Dzięki skojarzeniom z naturą i roślinnością wywołuje poczucie bezpieczeństwa. Symbolizuje wzrost, harmonię, świeżość i płodność.

Żółty selektywny (ang. selective yellow, #FFBA00) - bezpośrednie skojarzenie koloru żółtego jest oczywiste - słońce. Wraz ze słońcem idzie natomiast energia, chęć do życia, radość i szczęście.


wróć na górę

Partnerzy

 
Projekt współfinansowany ze środków GMK
Oficjalny dostawca wody
Współpraca
Współpraca