Menu

Rejestracja
Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie dziecka do Akademii Diament. Prosimy o staranne wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Przed uzupełnieniem formularza zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Akademii Diament oraz zasadami zachowania rodziców oraz opiekunów, których akceptacja jest wymagana podczas rejestracji. Dziękujemy.

Administratorem danych osobowych jest fundacja Energia Sportu z siedzibą w Krakowie (30-538), przy ul. Parkowej 12a. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących produktów i usług fundacji Energii Sportu oraz podmiotów współpracujących. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz innych organizatorów rozgrywek, w przypadku uczestnictwa w zawodach, w celu zgłoszenia zawodnika do rozgrywek. Masz prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

W tej sekcji prosimy podać dane rodzica lub opiekuna zgłaszanego dziecka.

W tej sekcji prosimy podać dane zgłaszanego dziecka. W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby dzieci, formularz należy uzupełnić kolejny raz.

Partnerzy

 
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
Oficjalne przedszkole piłkarskie
 
Współpraca
 
Współpraca
 

Partnerzy

 
Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty
Organizator

Współpraca

Współpraca