Menu

Zasady zachowania Rodziców i Opiekunów

Normy postępowania dotyczą nie tylko podopiecznych Akademii, ale również ich Rodziców i Opiekunów. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami zachowania:

  1. Podczas treningów, zajęć i meczów Akademii Rodzice, Opiekunowie oraz pozostali Kibice są zobowiązani do zaprzestania kontaktów z dziećmi, aby nie dekoncentrować młodych piłkarzy.
  2. W trakcie meczów i treningów Rodzice, Opiekunowie i Kibice zobowiązani są nie komentować decyzji trenera i nie podpowiadać zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników jest zadaniem trenera.
  3. W trakcie treningów i meczów Rodzice, Opiekunowie i postronni Kibice powinni przebywać na trybunach stadionu lub w innej wyznaczonej części obiektu, na którym odbywają się zajęcia lub zawody.
  4. Rodzice, Opiekunowie oraz inni Kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, nie komentowania decyzji sędziów, akceptowania wszystkich jego werdyktów i nie obrażania zarówno arbitra, jak i zawodników i trenerów drużyny przeciwnej.
  5. Rodzice, Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Wszelkie wątpliwości winni zgłaszać indywidualnie do trenera lub koordynatora Akademii po zajęciach.

Partnerzy

 
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
Oficjalne przedszkole piłkarskie
 
Współpraca
 
Współpraca
 

Partnerzy

 
Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty
Organizator

Współpraca

Współpraca